izwierzaki.eu

Ziomek 14.12.2020

Czy bitcoin jest objęty podatkiem?

Polecane: https://forceweb.pl/copywriting/

Każdy powinien mieć możliwość kupowania kryptowalut i innych wirtualnych walut online. Jednak kupowanie i handel wirtualnymi walutami nie są legalne ze względu na szczegóły techniczne polskiego kodeksu karnego. Więcej o prawnych aspektach zakupu wirtualnych walut przeczytasz w raporcie "Jak kupować wirtualne waluty w Polsce".

Czy wirtualne waluty mogą być pieniądzem?

czy wirtualny pieniądz jest instrumentem pieniężnym w rozumieniu UUP?

to zależy. Jeśli mówimy o zakupie wirtualnej waluty, zwykle nie jest możliwe stwierdzenie, czy wirtualna waluta posłuży do zakupu prawdziwych dóbr, czy też będzie substytutem takich dóbr. Dlatego zazwyczaj możliwe jest podzielenie walut wirtualnych na trzy kategorie:

Wirtualne waluty gotówkowe - są tworzone i legalne w obrocie w polskiej walucie.

- są stworzone i są legalne do handlu w polskiej walucie. Elektroniczne systemy płatności - są tworzone i nie są jeszcze legalne do handlu walutą.

- są one stworzone i nie są jeszcze legalne w handlu walutą. Kryptowaluty - nie zostały jeszcze utworzone i nie są uznawane za instrument finansowy w rozumieniu UOIF.

Czy kopiemy bitcoiny w podatku?

Analizę aspektów podatkowych zakupu wirtualnych walut ograniczymy do bitcoina.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wydobywanie bitcoinów nie jest wynagrodzeniem, za które istnieje związek taksonomiczny z tradycyjną walutą. Bardziej właściwe jest opisanie działalności górników jako niezależnego przedsiębiorstwa nadzorowanego przez zewnętrzną stronę trzecią.

Działalność górników wyraźnie ogranicza się do rozwiązywania łamigłówek kryptograficznych związanych z emisją bitcoinów i upubliczniania rozwiązanych zagadek. Nie ma kierownika ani organu, który będzie aprobował lub nie aprobował działań górników i czy można z całą pewnością zidentyfikować osoby, które uczestniczyły w transakcji i powierzyły im zadanie rozwiązania zagadki?

Proces tworzenia wirtualnych walut jest również trudny do ekonomicznej klasyfikacji. Większość walut wirtualnych jest tworzona w sposób zdecentralizowany i nie jest emitowana przez organizacje. Każda wirtualna waluta to łańcuch bloków, który działa jak księga, w której zmiany są automatycznie rejestrowane. Proces tworzenia nowej waluty to przede wszystkim identyfikacja użytkownika danymi osobowymi. Proces tworzenia wirtualnej waluty to także przede wszystkim weryfikacja tożsamości portfela wykorzystywanego do tego celu. Czy klucz prywatny jest przechowywany w pliku, czy jest przechowywany w samym łańcuchu bloków? Czy klucz prywatny jest dystrybuowany wśród użytkowników sieci, czy jest przechowywany jako unikalny numer dla każdego portfela?

Proces tworzenia wirtualnych walut jest również czasochłonny i wymaga koordynacji między różnymi podmiotami. Nie jest niczym niezwykłym, na przykład, kilka projektów wirtualnych walut uruchomionych jednocześnie w tym samym roku. Pierwszym jest opracowanie innowacyjnej metody płatności zwanej dywidendą elektroniczną. Drugi to uruchomienie nowej wirtualnej waluty - bitcoin. W przeciwieństwie do innych walut wirtualnych, bitcoin jest tworzony i nie jest emitowany przez żadną organizację. Zamiast tego jest zarządzany i kontrolowany przez samą sieć Bitcoin. Dlatego można mówić o platformie walut wirtualnych jako zbiorowym wysiłku ludzi, którzy są zainteresowani tym samym.

Czy bitcoin jest objęty podatkiem?

Proces tworzenia wirtualnych walut jest złożony i zautomatyzowany. Rezultatem jest wysoki stopień współdziałania z istniejącymi systemami. Należy jednak zauważyć, że aspekty nadzorcze i związane z obsługą klienta związane z funkcjonowaniem walut wirtualnych są zupełnie inne niż w przypadku tradycyjnych instrumentów finansowych.

Czy bitcoin jest objęty podatkiem?

W przeciwieństwie do tradycyjnych instrumentów finansowych, które są zwykle kapitalizowane lub notowane na londyńskich giełdach metali lub walutach obcych, waluty utworzone i niewyemitowane przez organizacje podlegają opodatkowaniu. Proces tworzenia wirtualnych walut jest oczywiście taki sam, jak w przypadku każdego innego rodzaju instrumentu finansowego. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku walut wirtualnych podmioty uczestniczące w procesie emisji i przekazywania wirtualnych walut znajdują się zazwyczaj poza ramami tradycyjnych banków czy innych instytucji finansowych.

Czy waluty wirtualne podlegają opodatkowaniu?

Na razie nie jest znana data wejścia w życie wprowadzenia przez kodeks karny wirtualnych walut. Jednak jest pewne, że data przypadnie na całe życie większości osób urodzonych w latach 80. lub później. W efekcie jest wysoce prawdopodobne, że proces tworzenia walut wirtualnych będzie kontynuowany na skalę przemysłową jeszcze przez wiele lat.

Czy wirtualne waluty mogą być pieniądzem?

Czy wirtualne waluty są pieniędzmi? Aby to ustalić, konieczne jest ustalenie, czy podmioty tworzące wirtualne waluty są zobowiązane do przechowywania ewidencji transakcji. Czy na podstawie danych związanych z transakcjami można ustalić, jaka jest prawna wrażliwość walut wirtualnych? Czy można dowolnie zmieniać wartość wirtualnej waluty?

Odpowiedź na ostatnie pytanie prawdopodobnie brzmi "tak". Waluty wirtualne są zwykle tworzone w sposób zdecentralizowany i nie są emitowane przez banki ani inne instytucje finansowe. Dlatego nie podlegają formalnym regulacjom finansowym

Tagi: wirtualne waluty,